Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego we wsi Smołdzino. Wewnątrz budynku stylizowanego na szachulcowy obejrzeć można prezentację obiektów przyrodniczych, jakie znajdują się w Parku Narodowym oraz eksponaty archeologiczne znalezione na tych ziemiach.

Ekspozycja podzielona jest na sześć działów tematycznych:

Mnogość eksponatów, fotografii, plakatów i innych materiałów dydaktycznych sprawia, że miejsce to jest często odwiedzane przez edukacyjne wycieczki szkolne. Muzeum jest do tego świetnie przygotowane - posiada bowiem salę, na której można prowadzić wykłady i prezentacje. To wszystko jednak w niczym nie przeszkadza, by odwiedzić to miejsce prywatnie, całą rodziną.

Godziny otwarcia:

  • Od 1 maja do 30 września - codziennie, 9.00 - 17.00.
  • Od 1 października do 30 kwietnia - od poniedziałku do piątku, 7.30 - 15.30.

Adres: Smołdzino, ul. Mostnika 1.


Aby obejrzeć ciekawe eksponaty przyrodnicze, nie trzeba jednak jechać do Smołdzina, bowiem w Rowach funkcjonuje Filia Muzeum Przyrodniczego.

Obecna tu ekspozycja nosi nazwę "Plaża - cztery pory roku" i poświęcona jest przeobrażeniom, jakim podlega piaszczyste wybrzeże w ciągu roku. Podziwiać tu można sezonową różnorodność ekosystemu plaży oraz zmiany gatunkowe awifauny. Masa zdjęć i opisów obrazują dynamikę procesów i zjawisk przyrodniczych.

Godziny otwarcia:

  • Od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie w godz. 9.00 - 17.00,
  • Pozostała część roku wyłącznie dla grup odbywających zajęcia po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Adres: Rowy, ul. Parkowa 1.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

  • Dorośli - 4,00zł
  • Uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele i opiekunowie/wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach UE, osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” - 2,00zł
  • Uczniowie, studenci, dorośli odbywający zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem SPN - 0,50zł

Instytucja przekazująca bezcenną wiedzę o polskiej faunie i florze. I nie tylko, w końcu przyroda to też geografia czyli wpływ działalności człowieka na naturę i krajobraz. Siedziba placówki jest wystylizowana na konstrukcję szachulcową - historycznie typową na Pomorzu. Muzeum, poza oddziałem głównym w Smołdzinie, posiada jeszcze filie w Rąbce pod Łebą i Rowach.

KM Studio potrafi wspaniale utrwalić na wideo Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego filmowanie Jelenia Góra

Komentarze (0)
Dodaj komentarz